Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

PengarTillbaka.

Kontoinsättningar

Vi låter dig som privatperson, företag eller förening göra kontoinsättningar i butik till valfria svenska bankkonton. Gör din kontoinsättning hos våra 400 ombud över hela landet. Vi finns tillgängliga alla dagar i veckan med generösa öppettider. Vår personliga service över disk gör det lätt att sätta in kontanter. Exempelvis kan du som kund använda ditt PlusGirot Utbetalningskort/Värdeavi för att sätta in summan direkt istället för att få pengarna i handen.

Vid kontoinsättning gäller följande;

  • Insättning kan endast göras med avsedd bIankett från Kassagirot som finns i butiken.
  • Vid insättning av kontanter, är maxbeloppet 10 000 kronor under en 7-dagars period.
  • Kontrollera att uppgifterna på ditt kvitto från Kassagirot är korrekta och motsvarar de som du angivit på insättningsblanketten.

Mottagaren får normalt pengarna inom två bankdagar efter den dag då din kontoinsättning utfördes, så länge de uppgifter som registreras i Kassagirot stämmer och det registrerade mottagarkontot inte har några begränsningar för insättningar.

Sök närmaste butik för Kassagirot här >

 

Självbetjäningsterminal i butik

Självbetjäningsterminal i butik

Sök närmaste Butik

Sök närmaste Butik

Skicka pengar till hela världen

moneygramliten