Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

Kassgirot

Snabbt, tillgängligt och trovärdigt

Du som erbjuder Kassagirot får en rad efterfrågade och lönsamma tjänster som lockar kunder till din butik. Det spelar ingen roll om din butik ingår i en kedja eller är fristående, alla kan erbjuda Kassagirots tjänster.

 Tjänsten är webb-baserad och kräver inga stora uppstartskostnader. Genom daglig avräkning och redovisning, får du din ersättning inom 1-2 bankdagar.

Som betalningsförmedlare arbetar vi systematiskt med att efterleva de regelverk som finns för finansiell verksamhet. Kassagirot är den enda aktören på marknaden som genomför ID-kontroll för samtliga bankärenden, oavsett belopp. Genom trovärdighet skapar vi långsiktiga förutsättningar för en gynnsam utveckling av Kassagirot för framtiden.


 

Självbetjäningsterminal i butik

Självbetjäningsterminal i butik

Intresseanmälan Butik

Intresseanmälan Butik

Nöjd handlare

Nöjd handlare