Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

foretagbild

Kassagirot ger goda affärer för företag

Regelverket för betaltjänster ställer krav på att Kassagirot känner sina kunder och förstår deras verksamhet. Det kallas grundläggande kundkännedom och förkortas KYC (know your customer). För att leva upp till kraven har vi utvecklat Kassagirot med nya funktioner.

Läs mer om Kassagirot företag >

 

Intresseanmälan Butik

Intresseanmälan Butik

Självbetjäningsterminal i butik

Självbetjäningsterminal i butik

Sök närmaste Butik

Sök närmaste Butik

Nöjd handlare

Nöjd handlare