Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

foretagbild

Företagskund - Föreningskund

Vi har infört nya tjänster för företag/föreningar i Kassagirot. För att leva upp till kraven om grundläggande kundkännedom behöver vi få information om företaget eller föreningen som du representerar. Efter att vi, Kassagirot, har granskat ovanstående uppgifter kommer vi att skicka ut inloggningsuppgifter till dig så att du kan registrera mer uppgifter om företaget/föreningen via webben.

De tjänster som finns tillgängliga för företag är räkningsbetalningar, kontoinsättningar och inlösen av Värdeavier. De tjänster som finns tillgängliga för föreningar är räkningsbetalningar och kontoinsättningar.

Insättning av dagskassa

Om du vill sätta in dagskassor krävs ett särskilt avtal. Det är varje enskilt ombud för Kassagirot som själv avgör om de tar emot dagskassor eller inte. Därför måste du först fråga ditt ombud för Kassagirot om de kan ta emot dina dagskassor. När ni kommit överens skrivs ett trepartsavtal mellan ditt företag eller din förening, ombudet och ClearOn. ClearOn är vi som står bakom betaltjänsterna i Kassagirot och vi är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Trepartsavtalet kommer från oss.

 

Ansökan Företagskund >

Ändringsblankett av behöriga till företags-/föreningstjänster >

 

Intresseanmälan Butik

Intresseanmälan Butik

Betala räkningar i butik

Betala räkningar i butik

Intresseanmälan Butik

Intresseanmälan Butik

Sök närmaste Butik

Sök närmaste Butik

Skicka pengar till hela världen

moneygramliten