Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

pennintvttweb 
Penningtvätt

Åtgärder mot penningtvätt

Penningtvätt innebär försök att få pengar som kommer från brottslig verksamhet att se ut som om de är ärligt förvärvade. Det kan handla om pengar från till exempel rån, stöld, narkotikabrott och vapenhandel. Penningtvättaren vill utnyttja systemet genom att låta pengarna cirkulera mellan butiker, banker och andra finansinstitut tills det är omöjligt att spåra pengarnas ursprung.

Som betalningsinstitut står ClearOns verksamhet med betaltjänster under Finansinspektionens tillsyn. ClearOn, som står bakom tjänsten Kassagirot, är skyldigt att arbeta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vårt arbete följer de krav som finns i ett omfattande externt regelverk. ClearOn måste känna sig säker på att transaktioner inte har koppling till någon form av brott. Därför är butikspersonalen skyldig  att ställa frågor till sina kunder om bland annat avsikten med transaktionen och pengarnas ursprung. Finns tveksamhet får transaktionen inte genomföras.

Penningtvätt är ett stort och världsomspännande problem. ClearOn arbetar aktivt med att förhindra penningtvätt och granskar samtliga transaktioner som utförs genom Kassagirot.

 

Självbetjäningsterminal i butik

Självbetjäningsterminal i butik

Betala räkningar i butik

Betala räkningar i butik

Sök närmaste Butik

Sök närmaste Butik

Skicka pengar till hela världen

moneygramliten