Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07
Betala räkningar

Villkor

Att anlita Kassagirots tjänster

Kassagirot är en betalningsförmedlingstjänst för såväl fysiska som juridiska personer (nedan Kunder). Tjänsten tillhandahålls av ClearOn AB i samarbete med butiker som är anslutna till Kassagirot. Anslutna butiker utgör Kassagiroombud för ClearOn.

Kassagirot erbjuder;

-          Betalning av räkning och fakturor

-          Insättning på svenska bankkonton

-          Lösa in Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Privatpersoner har också möjlighet att:

-          Beställa resevaluta

-          Skicka och ta emot pengar via MoneyGram

Som Kund måste du alltid kunna uppvisa giltig ID-handling när du vill göra ett ärende i Kassagirot. Betalning kan ske kontant eller med svenska bankkort.

Värdeavier som är utställda till företag kan du lösa in hos våra ombud för Kassagirot under förutsättning att du är firmatecknare. Övriga kunder som  t ex fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor.

Inlösen via bud av Värdeavi från Bankgirot och PlusGirot är möjligt. Bud ska visa upp både sin egen och betalningsmottagarens godkända svenska legitimation. Värdeavier utställda på företag kan aldrig lösas in via bud.

Insättning till konto i valfri svensk bank är begränsat till 10.000 kronor inom en 7-dagars period räknat från dagen efter insättning.

Betalningsmottagare får pengarna normalt inom två bankdagar efter den dag då ärendet utfördes, under förutsättning att de uppgifter som registrerats i Kassagirot är korrekta och att det registrerade mottagarkontot inte har några begränsningar för insättningar.

 

 

Självbetjäningsterminal i butik

Självbetjäningsterminal i butik

Sök närmaste Butik

Sök närmaste Butik

Betala räkningar i butik

Betala räkningar i butik