Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

Kuponginlösen

Ägare

ClearOn AB etablerades 1968 och är ett helägt dotterbolag till Daligvaruleverantörers Förbund, DLF. Kassagirot är sedan 2007 en registrerad bifirma till ClearOn AB.

DLF är en intresseorganisation för företag som producerar och säljer varor till dagligvaru- och servicehandeln och för restauranger och storhushåll i Sverige.

För mer information om DLF, besök dem på DLF.se

 

Självbetjäningsterminal i butik

Självbetjäningsterminal i butik

Betala räkningar i butik

Betala räkningar i butik

Skicka pengar till hela världen

moneygramliten