Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

kontantuttag


Synpunkter

Dina synpunkter är mycket värdefulla för oss. Vår målsättning är att underlätta din vardag med väl fungerande betaltjänster. Om vi inte lever upp till dina förväntningar ser vi fram emot att höra av dig så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella brister. 

Hur gör jag för att reklamera ett ärende?
Beskriv dina synpunkter och lämna dina kontaktuppgifter, vi återkopplar till dig inom 48 timmar (måndag-fredag). Välj den kontaktväg som passar dig bäst.

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Telefon: 020-78 22 22 (måndag-fredag kl. 08.00-18.00)
Adress: Kassagirot, 173 83 Stockholm

Reklamationer och klagomål kan också framföras till Konsumentverket, som i egenskap av tillsynsmyndighet för konsumentskydd tar emot klagomål från konsumenter i fråga om bl. a. felaktig prisinformation och oskäliga avtalsvillkor, samt till Finansinspektionen, som tar emot klagomål  i egenskap av tillsynsmyndighet för efterlevnaden av betaltjänstlagen. Allmänna Reklamationsnämnden kan efter anmälan pröva tvister mellan Kund som är konsument och Kassagirot och lämnar då rekommendationer om hur tvister bör lösas. Tvist mellan Kund och Kassagirot kan slutligen lösas i svensk allmän domstol enligt svensk lag.

 

Självbetjäningsterminal i butik

Självbetjäningsterminal i butik

Sök närmaste Butik

Sök närmaste Butik