Kassagirot

KG_100110_06_copy KG_100110_07

Frågor & Svar

Frågor & Svar – Butik

Vad innebär det att ha Kassagirot?
Det innebär att det blir möjligt för dig att hjälpa dina kunder att betala sina räkningar, lösa in sina PlusGirot Utbetalningskort/Värdeavi. Kassagirot förenklar även hanteringen utav rabattkuponger för din butik.

Vad krävs för att ha Kassagirot?
Läs mer under rubriken Butik > Intresseanmälan.

Jag har fått ett meddelande om en eller flera misslyckade betalningar, vad är fel?
Oftast beror det på att OCR-numret på räkningen är fel. Annars kan kontot som kunden vill betala till vara spärrat eller avslutat. Kontakta vår kundsupport för mer information, telefon: 08-588 340 30.

Vad skall jag göra med misslyckade betalningar?
Börja med att kontakta konsumenten för att få rätt OCR-nummer och ring sedan tillbaka till ClearOn. ClearOn tar sedan hand om girobetalningen. Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-588 340 30.

Jag har fått ett meddelande om att en kundorder är krediterad, varför?
Antagligen beror det på att vi har fått tillbaka pengar från ett företag. Då skickar vi tillbaka pengarna till butiken och krediterar den räkningen i Kassagirot. Annars kan det bero på att vi inte kunnat lösa den misslyckade betalningen och då skickar vi tillbaka dessa pengar. Då blir även den betalningen krediterad. Kontakta vår kundsupport för mer information, telefon: 08-588 340 30.

När jag tittar på det ackumulerade autogirot stämmer det inte, varför?
Kassagirot uppdateras efter kl.13:00. Om ni gör en kontroll efter den tiden så ska det stämma. Runt månadsskiftet så kan uppdatering bli lite senare än 13:00. Kontakta vår kundsupport för mer information, telefon: 08-588 340 30.

Jag får upp ett meddelande att jag är nära min kreditgräns eller att kreditgränsen är nådd, varför?
Det kan bero på att vi inte har kunnat dra pengar via autogiro och att vi då stängt ner girobetalningstjänsten. Man kan fortfarande ta emot kuponger och värdeavier. Kontakta vår kundsupport för mer information, telefon: 08-588 340 30.

Om jag vill höja min kreditgräns, hur gör jag då?
Kontakta vår kundsupport för mer information, telefon: 08-588 340 30.

Går det att makulera en girobetalning/kundorder om jag har gjort fel?
Ja, men bara om den är gjord samma dag. Kontakta vår kundsupport, telefon: 020-31 54 86.

Varför stämmer inte rapporterna som jag tar ut vid dagens slut?
Om man makulerar en betalorder så ändras inte antalet räkningar. Däremot dras summan av och därför stämmer inte alltid rapporterna.

Jag har gjort en manuell inbetalning gällande autogirot. Nu har den summan ändå dragits från mitt konto, varför?
Kassagirot kan aldrig stoppa en autogirodragning hos Bankgirocentralen.

Kan jag redovisa kuponger och avier i samma kuvert? Enbart Kassagiro ombud.
Kuponger redovisas en gång i månaden i vitt kuvert. PlusGirots Utbetalningskort/Värdeavi redovisar med redovisningskort och brunt kuvert. Kontakta gärna vår kundsupport vid frågor om redovisning. Telefon: 020-31 54 86.

När dras autogirot?
Det dras ungefär kl. 06:00 på morgonen två bankdagar efter själva girobetalningen.

Vad händer om det saknas täckning på bankkontot så att vi inte kan dra autogirot?
Det beloppet på autogirot som inte kunde dras adderas på nettningen för den specifika dagen.  T.ex. måndagens girobetalningar dras på onsdagen.  Kan vi inte dra pengarna på onsdagen så läggs måndagens girobetalningar tillsammans med onsdagens girobetalningar och hela den summan dras på fredagen.

Vad är nettning?
Nettning sker varje dag i Kassagirot.  Allt butiken gör i Kassagirot under dagen som t.ex. lösa in värdeavier och kuponger eller ta emot girobetalningar, läggs ihop till antingen en inbetalning (autogirodragning) till Kuponginlösen eller en utbetalning till butiken från Kuponginlösen.  Även alla hanteringsersättningar är inkluderade i detta.

Betalning har gått till fel Plus- eller bankgiro. Kan ni hjälpa mig?
Det är först och främst butikens och konsumentens ansvar att få tillbaka pengarna. Om de har försökt att ringa och skriva till företaget utan att få hjälp, så kan vi försöka hjälpa till. Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-588 340 30.

Jag tänker betala butikens egna räkningar i Kassagirot.  Är det tillåtet?
Nej, det är inte tillåtet att betala butikens egna räkningar i sin egen Kassagirotfunktion.

 

 

Intresseanmälan Butik

Intresseanmälan Butik

Sök närmaste Butik

Sök närmaste Butik

Skicka pengar till hela världen

moneygramliten