Ansökan Företagskund/Föreningskund

För att du som företagskund eller föreningskund ska kunna använda
Kassagirots betaltjänster, måste vi känna till dig och din verksamhet.
Det kallas grundläggande kundkännedom och förkortas KYC (Know
Your Customer). Regelverket för betaltjänster beslutas av EU och
medlemsländernas regeringar. Syftet med reglerna är att motverka
penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.

För att leva upp till kraven om grundläggande kundkännedom har vi utvecklat
Kassagirot med nya funktioner. Vi behöver få information om företaget eller föreningen
som du representerar.

 
Typ av organisation: *
Organisationens namn:*
Organisationsnr:
Adress: *
Postnr och ort: *  
Kontaktperson: *
Personnr: *
E-postadress: *   Saknar E-post:
Telefonnr: *

*Obligatoriska fält
De tjänster som finns tillgängliga för företag är räkningsbetalningar, kontoinsättningar
och inlösen Värdeavier. De tjänster som finns tillgängliga för föreningar är räkningsbetalningar och kontoinsättningar.


Insättning av dagskassa

Om du vill sätta in dagskassor krävs ett särskilt avtal. Det är varje enskilt ombud för
Kassagirot som själv avgör om de tar emot dagskassor eller inte. Därför måste du först
fråga ditt ombud för Kassagirot om de kan ta emot dina dagskassor. När ni kommit
överens skrivs ett trepartsavtal mellan ditt företag eller din förening, ombudet och
ClearOn. ClearOn är vi som står bakom betaltjänsterna i Kassagirot och
vi är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Trepartsavtalet kommer
från oss.
OBS! För att kunna använda tjänsten Dagskassa krävs personliga e-postadresser för firmatecknare.

Här kan du söka efter närmaste butik som erbjuder Kassagirot

 Jag har tagit del av villkoren


GÅ VIDARE

Om du har några frågor kan du antingen ringa till vår kundsupport på telefon: 08-588 340 00, måndag-fredag kl. 08.00-16.00,
eller e-posta: info@kassagirot.se


Stäng fönstret